by @

12/11/2019

Photo of the day, 12/11/2019: Thả đèn trời trong lễ hội Ok Om Bok tại chùa Samrong, Trà Vinh, 11/2019. By Tín Phùng. Chia sẻshare post saigon life photo

Thả đèn trời trong lễ hội Ok Om Bok tại chùa Samrong, Trà Vinh, 11/2019.
By Tín Phùng.

Bộ ảnh