by @

14/11/2019

3X4 THE NEW PHOTOGRAPHERS Chia sẻshare post saigon life photo

[Scroll down for English]

**3X4 THE NEW PHOTOGRAPHERS**

LILLYWONGSAIGON và NOIRFOTO đang tìm kiếm thêm một thí sinh có thể tham gia 3X4: Chương trình hướng dẫn cho những Nhiếp Ảnh Gia mới.

Chương trình được thiết kế để phù hợp với những tài năng Việt Nam và quốc tế đang phát triển trong lĩnh vực nhiếp ảnh, đặc biệt đối với những người tìm kiếm sự hướng dẫn chuyên nghiệp.
Chúng tôi đón chào bất kỳ ai có động lực muốn đào sâu kỹ năng kể chuyện bằng hình ảnh và quảng bá danh tính của họ như một nghệ sĩ nhiếp ảnh – vì vậy, mọi thể loại nhiếp ảnh đều được chấp nhận. Người tham gia chương trình sẽ tiếp thu được những kinh nghiệm quý giá, không chỉ ảnh hưởng đến cách họ tiếp cận nhiếp ảnh mà còn đến cách họ sử dụng nhiếp ảnh để tạo sự liên hệ với một nhóm khán giả rộng hơn. Chúng tôi sẽ áp dụng phương pháp sáng tạo nhằm giúp xây dựng nên những tác phẩm và sự hợp tác có ý nghĩa giữa những người tham gia, với thành quả cuối cùng là một triển lãm.

Để được chọn, chúng tôi khuyến khích mọi ứng viên nộp:
– Một bài luận hoặc tiểu sử cá nhân
– Một tuyển tập những chuỗi tác phẩm tốt nhất của ứng viên và một đường link đến portfolio của ứng viên (trên Instagram, Facebook, Flickr, trang web cá nhân, v.v.)

Những ứng viên được chọn sẽ trải qua một chương trình kéo dài 9 tuần tại LWS & Noirfoto Studio dưới sự hướng dẫn chuyên môn từ Lilly Wong và Pham Tuan Ngoc.
Nếu vì bất kỳ lý do gì mà các nhiếp ảnh gia không thể tham dự toàn bộ chương trình, như bận công tác xa, thì họ có thể làm việc từ xa, nhưng phải đảm bảo được trách nhiệm liên lạc hiệu quả với các người hướng dẫn và hoàn thành các công việc được giao đúng thời hạn.

Xin lưu ý rằng các nhiếp ảnh gia được yêu cầu phải có mặt tại TP. Hồ Chí Minh ít nhất 4 ngày trước đêm khai mạc triển lãm.

Nếu bạn nghĩ bản thân hoặc bất kỳ ai bạn biết thích hợp để tham gia chương trình này, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết và để lấy một bản nội dung cụ thể của chương trình:

Lilly Wong: lillywongsaigon@icloud.com – 0769802209
Pham Tuan Ngoc: noirfotodarkroom@gmail.com – 0936310812

***

LILLYWONGSAIGON and NOIRFOTO are seeking one more candidate to join the 3X4: The New Photographers Mentorship Programme.

The programme is designed to suit emerging Vietnamese and international photographic talents, specifically those seeking access to professional mentorship.
It is open to anyone motivated to deepen their visual storytelling skills and promote their identity as a photographic artist— as such, all types of photography are welcome. Participants will gain invaluable experience that will not only impact the way they work with photography but how they use it to relate to a wider audience. The programme employs an innovative approach that fosters meaningful work and collaboration, culminating in an exhibition.

All applicants are encouraged to submit for shortlisting:

• A short personal statement/bio.
• A selection of the applicant’s best series of works and a link to a portfolio of work (e.g. Instagram, Facebook, Flickr, Personal website.

Selected participants will undergo a 9 week-long programme at LWS & Noirfoto Studios under the expertise and guidance of Lilly Wong and Pham Tuan Ngoc.
If, for any reason, photographers cannot attend for the full duration e.g. long distance, then photographers are able to work remotely but will be expected to take responsibility for effective communication with mentors and completion of all tasks on time.
*Please note, photographers will be required to be present in HCMC for at least four days leading up to the opening night of the exhibition.

If this is you or if you know anyone suitable, please contact us directly for more information and a copy of the programme:

Lilly Wong: lillywongsaigon@icloud.com M: 0769802209
Pham Tuan Ngoc: noirfotodarkroom@gmail.com M: 0936310812