by @

14/11/2019

Photo of the day, 14/11/2019: Người H’Mong chuẩn bị đám cưới, Phố Cáo, Hà Giang, 2019. By Nhàn Nhàn. Chia sẻshare post saigon life photo