by @

15/11/2019

Photo of the day – 15/11/2019 – Đức Trần Chia sẻshare post saigon life photo

Cậu bé H’mong bên “người bạn” gà trống. Xã Lũng Cú, Đồng Văn, Hà Giang, 14/11/2019.