by @

12/2/2020

Ảnh gia đình Chia sẻshare post saigon life photo

Sau một ngày phát động “Ảnh gia đình” trên Facebook group “Saigon Life”, chúng tôi chọn ra một số ảnh giới thiệu cùng các bạn!

Mong các bạn tiếp tục với chủ đề này, và tham gia các chủ đề tiếp của nhóm.

Yêu thương,

Saigon Life!

Bộ ảnh