Button Menu Saigon Life Button Menu Saigon Life

admin2

Phần 2: As it Maybe: quá trình thực hiện dự án.

Thân mời các bạn xem  phần 2 của chuỗi bài viết tìm hiểu về công việc của Bieke Depoorter (nữ nhiếp ảnh gia trẻ tuổi, là một trong những thành viên của hãng ảnh Magnum) thông qua những dự án,...

saigonlife & Saigon Life Photo

@saigonlife 19/11/2019

Bài viết gần đây

Photo of the day – 19/11/2019 – Trần Việt Đức

Phóng viên ảnh là ai? Họ làm việc như thế nào? Làm thế nào để trở thành phóng viên ảnh?... Saigon Life trân trọng buổi trò chuyện với những ai...

@saigonlife 19/11/2019

Chuyện bếp núc nghề phóng viên ảnh

Phóng viên ảnh là ai? Họ làm việc như thế nào? Làm thế nào để trở thành phóng viên ảnh?... Saigon Life trân trọng buổi trò chuyện với những ai...

@admin2 19/11/2019

Photo of the day – 18/11/2019 – Phạm Sĩ Luân

Phóng viên ảnh là ai? Họ làm việc như thế nào? Làm thế nào để trở thành phóng viên ảnh?... Saigon Life trân trọng buổi trò chuyện với những ai...

@saigonlife 18/11/2019

Photo of the day – 16/11/2019- Cương Trần

Phóng viên ảnh là ai? Họ làm việc như thế nào? Làm thế nào để trở thành phóng viên ảnh?... Saigon Life trân trọng buổi trò chuyện với những ai...

@saigonlife 16/11/2019

Photo of the day – 15/11/2019 – Đức Trần

Phóng viên ảnh là ai? Họ làm việc như thế nào? Làm thế nào để trở thành phóng viên ảnh?... Saigon Life trân trọng buổi trò chuyện với những ai...

@saigonlife 15/11/2019

Cũ hơn
Photo of the day – 16/11/2019- Cương Trần

Phóng viên ảnh là ai? Họ làm việc như thế nào? Làm thế nào để trở thành phóng viên ảnh?... Saigon Life trân trọng buổi trò chuyện với những ai...

Photo of the day – 15/11/2019 – Đức Trần

Phóng viên ảnh là ai? Họ làm việc như thế nào? Làm thế nào để trở thành phóng viên ảnh?... Saigon Life trân trọng buổi trò chuyện với những ai...

Phần 1 – Cuộc trò chuyện với Bieke Depoorter

Phóng viên ảnh là ai? Họ làm việc như thế nào? Làm thế nào để trở thành phóng viên ảnh?... Saigon Life trân trọng buổi trò chuyện với những ai...

3X4 THE NEW PHOTOGRAPHERS

Phóng viên ảnh là ai? Họ làm việc như thế nào? Làm thế nào để trở thành phóng viên ảnh?... Saigon Life trân trọng buổi trò chuyện với những ai...

Photo of the day, 14/11/2019: Người H’Mong chuẩn bị đám cưới, Phố Cáo, Hà Giang, 2019. By Nhàn Nhàn.

Phóng viên ảnh là ai? Họ làm việc như thế nào? Làm thế nào để trở thành phóng viên ảnh?... Saigon Life trân trọng buổi trò chuyện với những ai...