Button Menu Saigon Life Button Menu Saigon Life

nhannhan

Phần 2: As it Maybe: quá trình thực hiện dự án.

Thân mời các bạn xem  phần 2 của chuỗi bài viết tìm hiểu về công việc của Bieke Depoorter (nữ nhiếp ảnh gia trẻ tuổi, là một trong những thành viên của hãng ảnh Magnum) thông qua những dự án,...

saigonlife & Saigon Life Photo

@saigonlife 19/11/2019

Bài viết gần đây

Photo of the day – 19/11/2019 – Trần Việt Đức

GIỚI THIỆU VỀ BIEKE DEPOORTER Bieke Depoorter sinh năm 1986, tại Bỉ. Năm 2005, Depoorter được đề cử trở thành thành viên của hãng ảnh Magnum, khi chỉ mới 25...

@saigonlife 19/11/2019

Chuyện bếp núc nghề phóng viên ảnh

GIỚI THIỆU VỀ BIEKE DEPOORTER Bieke Depoorter sinh năm 1986, tại Bỉ. Năm 2005, Depoorter được đề cử trở thành thành viên của hãng ảnh Magnum, khi chỉ mới 25...

@admin2 19/11/2019

Photo of the day – 18/11/2019 – Phạm Sĩ Luân

GIỚI THIỆU VỀ BIEKE DEPOORTER Bieke Depoorter sinh năm 1986, tại Bỉ. Năm 2005, Depoorter được đề cử trở thành thành viên của hãng ảnh Magnum, khi chỉ mới 25...

@saigonlife 18/11/2019

Photo of the day – 16/11/2019- Cương Trần

GIỚI THIỆU VỀ BIEKE DEPOORTER Bieke Depoorter sinh năm 1986, tại Bỉ. Năm 2005, Depoorter được đề cử trở thành thành viên của hãng ảnh Magnum, khi chỉ mới 25...

@saigonlife 16/11/2019

Photo of the day – 15/11/2019 – Đức Trần

GIỚI THIỆU VỀ BIEKE DEPOORTER Bieke Depoorter sinh năm 1986, tại Bỉ. Năm 2005, Depoorter được đề cử trở thành thành viên của hãng ảnh Magnum, khi chỉ mới 25...

@saigonlife 15/11/2019

Cũ hơn
Photo of the day – 16/11/2019- Cương Trần

GIỚI THIỆU VỀ BIEKE DEPOORTER Bieke Depoorter sinh năm 1986, tại Bỉ. Năm 2005, Depoorter được đề cử trở thành thành viên của hãng ảnh Magnum, khi chỉ mới 25...

Photo of the day – 15/11/2019 – Đức Trần

GIỚI THIỆU VỀ BIEKE DEPOORTER Bieke Depoorter sinh năm 1986, tại Bỉ. Năm 2005, Depoorter được đề cử trở thành thành viên của hãng ảnh Magnum, khi chỉ mới 25...

Phần 1 – Cuộc trò chuyện với Bieke Depoorter

GIỚI THIỆU VỀ BIEKE DEPOORTER Bieke Depoorter sinh năm 1986, tại Bỉ. Năm 2005, Depoorter được đề cử trở thành thành viên của hãng ảnh Magnum, khi chỉ mới 25...

3X4 THE NEW PHOTOGRAPHERS

GIỚI THIỆU VỀ BIEKE DEPOORTER Bieke Depoorter sinh năm 1986, tại Bỉ. Năm 2005, Depoorter được đề cử trở thành thành viên của hãng ảnh Magnum, khi chỉ mới 25...

Photo of the day, 14/11/2019: Người H’Mong chuẩn bị đám cưới, Phố Cáo, Hà Giang, 2019. By Nhàn Nhàn.

GIỚI THIỆU VỀ BIEKE DEPOORTER Bieke Depoorter sinh năm 1986, tại Bỉ. Năm 2005, Depoorter được đề cử trở thành thành viên của hãng ảnh Magnum, khi chỉ mới 25...