Button Menu Saigon Life Button Menu Saigon Life

saigonlife

Giới thiệu dự án A Thousand Word Photos: sự kết hợp giữa ảnh tư liệu và câu chuyện hư cấu.

Được thiết lập với sự hỗ trợ của Interact Stroke Support, A Thousand Word Photos kết hợp những bức ảnh tư liệu với các tác phẩm hư cấu mới được ủy quyền để tạo ra “một loại phép thuật” “Mặc...

saigonlife & Saigon Life Photo

@saigonlife 31/12/2019

Bài viết gần đây

2019 _ Một Năm Ảnh.

Được thiết lập với sự hỗ trợ của Interact Stroke Support, A Thousand Word Photos kết hợp những bức ảnh tư liệu với các tác phẩm hư cấu mới được...

@Duc Vu 30/12/2019

2019 của tôi, bắt đầu với ảnh tư liệu

Được thiết lập với sự hỗ trợ của Interact Stroke Support, A Thousand Word Photos kết hợp những bức ảnh tư liệu với các tác phẩm hư cấu mới được...

@Quoc Anh Le 27/12/2019

Nhìn từ Contact Sheets – Eve Arnold: ghi lại những điều ẩn dấu sau nhân cách của nhân vật.

Được thiết lập với sự hỗ trợ của Interact Stroke Support, A Thousand Word Photos kết hợp những bức ảnh tư liệu với các tác phẩm hư cấu mới được...

@saigonlife 24/12/2019

Photo of the day – 18/12/2019 – Andy Ip

Được thiết lập với sự hỗ trợ của Interact Stroke Support, A Thousand Word Photos kết hợp những bức ảnh tư liệu với các tác phẩm hư cấu mới được...

@saigonlife 18/12/2019

Venice đã khơi gợi niềm đam mê của nhiếp ảnh gia Inge Morath như thế nào?

Được thiết lập với sự hỗ trợ của Interact Stroke Support, A Thousand Word Photos kết hợp những bức ảnh tư liệu với các tác phẩm hư cấu mới được...

@saigonlife 14/12/2019

Cũ hơn
Photo of the day – 18/12/2019 – Andy Ip

Được thiết lập với sự hỗ trợ của Interact Stroke Support, A Thousand Word Photos kết hợp những bức ảnh tư liệu với các tác phẩm hư cấu mới được...

Venice đã khơi gợi niềm đam mê của nhiếp ảnh gia Inge Morath như thế nào?

Được thiết lập với sự hỗ trợ của Interact Stroke Support, A Thousand Word Photos kết hợp những bức ảnh tư liệu với các tác phẩm hư cấu mới được...

Về việc xuất bản sách – Cuộc trò chuyện với Alec Soth và Michael Mack: Tiếp cận những ý tưởng

Được thiết lập với sự hỗ trợ của Interact Stroke Support, A Thousand Word Photos kết hợp những bức ảnh tư liệu với các tác phẩm hư cấu mới được...

Photo of the day – 7/12/2019 – Nguyễn Anh Dũng

Được thiết lập với sự hỗ trợ của Interact Stroke Support, A Thousand Word Photos kết hợp những bức ảnh tư liệu với các tác phẩm hư cấu mới được...

Photo of the day – 6/12/2019 – Phạm Thắng

Được thiết lập với sự hỗ trợ của Interact Stroke Support, A Thousand Word Photos kết hợp những bức ảnh tư liệu với các tác phẩm hư cấu mới được...