Button Menu Saigon Life Button Menu Saigon Life

Phóng sự ảnh trong tuần

Bài viết gần đây

Một chút về Kate

Bài và ảnh: Eason Chang Lễ hội Katé còn được gọi là Mbang Katé là một lễ hội của đồng bào dân tộc Chăm. Đây là một lễ hội dân gian thiêng liêng đặc sắc và rất quan trọng. Tưởng nhớ đến những người đã khuất, tưởng nhớ đến các vị anh hùng dân tộc […]

@saigonlife 2/10/2019