Button Menu Saigon Life Button Menu Saigon Life

Thành viên của Saigon Life

saigonlife

Bài viết của tôi

Cuong Tran

SaigonLife editor

Cuong Tran is a documentary photographer based in Saigon. His projects first evolved from commuting through Luong Dinh Cua street eight times every day, where he naturally started taking pictures in the area. His images witness firsthand the fast urbanization on this area. After some time developing his craft, he decided to go inside construction sites, residential areas and hamlets, where workers from other provinces live, to document how people cling to the land across the river. He is the co-founder of Saigon Life, a cafe that has become a fixture in the local photography community, hosting regular events and workshops that support emerging photography in Saigon.

A photo project “Sài gòn ngập từ bên trong” Cuong has done at district 2:

http://saigonlifephoto.com/2019/10/05/pod-5oct2019-no3/

Some daily photos Cuong taken at district 2

http://saigonlifephoto.com/2019/10/16/sai-gon-nhin-tu-ben-kia-song/

 

Bài viết của tôi

Quoc Anh Le

Saigon Life author

Lê Quốc Anh sinh năm 1992, tại Sóc Trăng. Làm việc trong lĩnh vực Du lịch tại Sài Gòn. Sở thích chụp ảnh được nhen nhóm từ lúc nhỏ khi Cha cho 1 chiếc máy Film PnS để chụp.

2018, chụp ảnh trở thành 1 phần của cuộc sống vừa là một sở thích vừa phục vụ công việc.

Thể loại chủ đạo là ảnh Tư liệu về con người và các mối liên hệ với môi trường văn hóa, xã hội.

Bài viết của tôi

Phong Vo

Saigon Life author

admin

bailey97

Thanh Bui Quy

Saigon Life author

kathryn68

Em là chú vịt con

Saigon Life editor

Khoa Dang

Saigon Life author

Tin Phung

Saigon Life editor

Andy Ip

Saigon Life editor

Minh Pham

Saigon Life author

meri40

Dat Vinh Tran

Saigon Life editor

Khoa Tran Cong Dang

Saigon Life author

Hoang Nguyen

Saigon Life author

Hai O

Saigon Life editor

ulrike14

Thanh Nguyen

Saigon Life editor

Truong Nguyen

Saigon Life author